ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΙ(ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ)

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΙ(ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ)