ΠΙΣΤΗ

αθεντικότητα στ βίωμα το σύγχρονου χριστιανο

Α. Εσαγωγή

Η αθεντικότητα το βιώματος τς πίστεως κα τς χάριτος, έχει συνάφεια μ τ βαθύτερο εναι τς νθρώπινης φύσεως, τν λήθεια το νθρώπου, ως μυστήριο πο διαρκς μς ποκαλύπτεται κα λιγότερο ως κδήλωση, κφραση τρόπο κα συμπεριφορ πρς τ ποα κανες προσαρμόζεται.

να βίωμα, ταν εναι πνευματικ αθεντικό, φανερώνει τ θεϊκότητα το νθρώπου, ν ταν εναι μ αθεντικό, μποδίζει τ χάρι το Θεο ν νεργε στ ζωή του. Γι᾿ ατ κα αθεντικότητα εναι παραίτητη προϋπόθεση πνευματικς ζως.

Πς λοιπν ν προσεγγίσουμε τν αθεντικότητα το βιώματος ή πς ν τν προσδιορίσουμε και πς, τελικά, ν τν ψηλαφίσουμε; Τ θέμα σίγουρα δν εναι διανοητικό.

 

Στν πορεία της μελέτης του άρθρου, ς προσπαθήσει καθένας  ν δε ποις πράγματι εναι. χι τί π αυτ εναι σωστ κα τί λάθος, λλ τί σχέση χει μ τν λήθεια. χι σ ποι ποχ ζομε, λλ πς μες ζομε, ποιά θέση χει Χριστς στν καρδιά μας κα πς προσδιορίζεται πόστασή μας π τ Χάρι Του στ δική μας περίπτωση. λλ κα πς λειτουργον ο πόθοι μας, πς περιγράφονται ο στόχοι μας, πς διαγράφεται κλήση μας ς «τέκνων το Θεο»(1), ς «δελφν το Χριστο» ς πολιτν τς βασιλείας Του, ς «κεκλημένων στ δεπνο Του» (2).

 

εαγγελικς λόγος το Κύριου εναι ρκετ πόλυτος. «Ο μη ων μετ’ εμού, κατ’ εμού εστίν» (3) και «ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν»(4) κα ακόμη «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι»(5)(6). Κύριος ρνεται τ νθρώπινο δικαίωμα σ κάποιον μαθητή Του, ν παρευρεθε στν κηδεία το πατέρα του (7), προλέγει μαρτύρια κα δοκιμασίες σ σους Τν κολουθήσουν (8), λέγχει τ χλιαρότητα (9), παιτε τ «ν» πο λείπει, προτείνει τν τελειότητα· «ε θέλεις τέλειος εναι» (10).

 

Θε