ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

2011-06-05 19:38
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ  ΠΑΤΕΡΩΝ   Την εβδόμη από του Πάσχα Κυριακή εορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας την μνήμη των Αγίων 318 θεοφόρων Πατέρων της Α΄ εν Νικαίᾳ Οικουμενικής Συνόδου. Ἡ μεγάλη αυτή Σύνοδος συνεκλήθη, ὡς γνωστόν, από τον πρῶτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο, στην Νίκαια της...