ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Κυριακή του Παραλύτου «Η δύναμη της αγάπης»

2011-05-16 15:57
  Το Ευαγγελικό και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ιωάν...