ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

2011-09-11 19:59
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Ιωάν. γ΄, 13-17) Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου Η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου! «ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιὸν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνῃ τον κόσμον, ἀλλ' ίνα σωθῇ ο κόσμος δι' αυτού». Η Αγία Εκκλησία ονόμασε τη σημερινή Κυριακή, ως  Κυριακή προ της Υψώσεως...