ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

2011-09-03 23:21
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΛΟΥ (Ματθ. 19:16-26) «…δεύρο ακολούθει μοι». Πρόταση αλήθειας και ζωής   Και ιδού είς προσελθών είπεν αυτώ: ~Διδάσκαλε αγαθέ, τί αγαθόν ποιήσω ίνα έχω ζωή αιώνιον; Ο δε είπεν αυτώ: ~Τί  με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός ει μη είς ο Θεός. Ει δε...