ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ

2011-11-12 14:37
ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ΛΟΥΚΑ Λουκ. ι΄ 25-37 Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου «Πορεύου και συ ποίει ομοίως» Στην παρούσα παραβολή του «Καλού Σαμαρείτη», ο Κύριος διδάσκει, δια της μαιευτικής μεθόδου, τον επερωτώντα νέο και κατ’ επέκταση όλους μας, την ανάγκη τελέσεως του καθήκοντος προς τον κάθε...