ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ

2011-11-05 16:53
  ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ΛΟΥΚΑ Λουκ. η’ 41-56 Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου «Η πίστις  σου σέσωκέ σε, πορεύου εις  ειρήνην» «μη φοβού, μόνον πίστευε, και σωθήσεται» Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή περιγράφονται δύο θαύματα τα οποία, χάρι της ζώσας πίστης των πονεμένων...