ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Η παιδαγωγική μέθοδος του Χριστού στην ευαγγελική περικοπή της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών

2011-04-03 20:01
    Ομιλία εις την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά Η ευαγγελική περικοπή της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών περι­γράφει την παιδαγωγική μέθοδο του Χριστού προς τον σκοπό, να φέρει εις την πίστη τον πατέρα του δαιμοναζομένου και κωφαλάλου νέου. Η θεραπεία έπρεπε να...