ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

Ο Κύριός μου και ο Θεός μου

2011-05-01 22:29
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ  Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου   ΠΑΣΧΑ  2011 Αγαπητοί μου!  Χριστός Ανέστη! Πράγματι, αυτός ο χαρμόσυνος παιάνας της Εκκλησίας του Αναστημένου Χριστού, που είναι το:  «Χριστός  Ανέστη», που ακούγεται εδώ και είκοσι ολόκληρους αιώνες. Είναι...