ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Η α΄ ωδή του κανόνος του Ακαθίστου ύμνου

2011-04-08 22:35
  Ανδρέα Θεοδώρου Ομότιμου Καθηγητή Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ωδή Α'. Ο Ειρμός «Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσεται πνεύματος και λόγον ερεύξομαι, τη βασιλίδι Μητρί· και οφθήσομαι, φαιδρώς πανηγυρίζων και άσω γηθόμενος ταύτης τα θαύματα». Θ' ανοίξω το στόμα μου...